De Zonnewende

In en om de Plechelmusbasiliek wordt de dagen voor kerst aandacht besteed aan de (winter)zonnewende.

De organisatie is in handen van de Stichting Mirrewinterhoornbloazers Ol’nzel en het pastorale-team.

Een feest op de kortste dag van het jaar waarbij we het nieuwe licht verwelkomen en boze geesten verdrijven.

Ingetogen spektakel wat je niet wilt missen

De oorsprong

De winter(zonne)wende of midwinter luidt het begin van de winter in. De dag is dan het kortst.

Folklore

Al duizenden jaren wordt de (winter)zonnewende in vele culturen op het noordelijk halfrond gevierd. De ‘ruwe’ en donkere nachten, de twaalf nachten rondom midwinter, waren de nachten waarin door onze heidense voorouders feesten en ommegangen gehouden werden, die met veel lawaai van bellen, zwepen, toeters, kettingen en hoorns gepaard gingen. Ook ging het feest rond de winter(zonne)wende veelal gepaard met het maken van veel licht in al haar gedaanten: lampen, kaarsen, vuur. Soms werd een brandend wiel of rad gebruikt, dat ook de zon symboliseerde. Het midwinters lichtfeest stond onder meer bekend als Yule of Joelfeest. Het was de bedoeling om de boze donkere geesten te verdrijven met veel lawaai en plaats te maken voor licht. Na een periode van duisternis werden de dagen gaandeweg weer langer.

Midwinterse lichtfeesten en verband met Kerstmis

De zonnewende en het hoornblazen waren vroeger heidense gebruiken en zijn later ingelijfd in het christelijke geloof en bedoeld als aankondigen van de geboorte van het Christus kind. Het feest en de gebruiken, waaronder ook het hoornblazen  werden ingelijfd in het christelijke geloof.