De Stichting

Midwinterhoorn schild

De Stichting Mirrewinterhoornbloazers is ontstaan doordat een drietal blazers zich verzamelden in de advent van 1979 bij de Emmauskerk op de Thy in Oldenzaal. Dit was het prille begin. In de loop der jaren kwamen er meer blazers bij en sloot men zich aan bij de overkoepelende organisatie Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe, waarbij nu een 25-tal buurtschappen zijn aangesloten.

In 1999 organiseerde Oldenzaal de jaarlijks georganiseerde “De Midwinterhoornwandeling”. Dit was een groot succes. Dit was het startpunt om alles financieel en verzekering technisch in goede banen te leiden en werd op 21-10-2002 de stichting “Stichting Mirrewinterhoornbloazers Ol’nzel” opgericht.

De stichting telt nu rond de 60 personen in leeftijd tussen 7 en 85 jaar. Ondanks het grote leeftijdsverschil is het een hechte groep, met een groot gevoel voor traditie. Ieder voelt zich thuis en heeft de midwinterhoorn hoog in het vaandel staan.

De groep wordt vijf weken vóór de Advent van elk jaar weer actief. Dan begint de oefenperiode voor het komende seizoen. Er wordt geoefend in het Twents Carmel Lyceum locatie Potskampstraat, te Oldenzaal. Er worden kleine groepjes gevormd met een ervaren, goede blazer als instructeur.

Ieder buurtschap in de regio heeft zijn eigen riedel. Zo ook Oldenzaal. Het begin is altijd dezelfde toonvolgorde, gevolgd door een persoonlijke riedel. Zo ben je voor een goed luisteraar op afstand herkenbaar.

In de Advent gaan we naar buiten. Op verzoek blazen we bij instellingen, scholen, kerken  en in steden en dorpen. We gaan altijd in groepjes op pad, omdat je niet lang aan één stuk kunt blazen. Ook blazen we, op verzoek van de winkeliers van de binnenstad van Oldenzaal, vanaf de Plechelmustoren op vrijdagen en zaterdagen om de sfeer te verhogen, en op de kerstmarkten. Verder is er de midwinterhoornwandeltocht en blazen we op evenementen die bij onze traditie passen.

Het hart van de midwinterhoornblazer gaat pas echt open wanneer hij  ’s avonds, in alle stilte met licht vriezend weer, zijn mooie klanken over de akkers en weilanden stuurt en deze via een bosrand terug hoort. En hier hoort de midwinterhoorn van oudsher ook thuis. De blazer hoopt dat hij met dit geluid de toevallige wandelaar nog vaak mag verrassen.

Op 6 januari  (Driekoningen) blazen we ’s avonds, met weemoed in ons hart, voor het laatst. Dit is tijdens een gezellig samenzijn in de tuin van het Palthe museum (voor iedereen toegankelijk). Het duurt dan weer tot oktober voor we de draad weer oppakken en opnieuw beginnen.

Als u meer wilt weten over deze prachtige traditie neem gerust contact met ons op.